1 — 24 All

Orange Miasma
oil on canvas
165.1 x 162.6 cm
2015

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-orange-miasma-2015

OZONE
exhibition view
Maureen Paley, London
2015

Maureen-paley-thomas-eggerer-exhibition-ozone-maureen-paley-2015-2

Mint Ozone
oil on canvas
129.5 x 111.8 cm
2015

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-mint-ozone-(detail)-square

The Street
acrylic and oil on canvas
208.3 x 208.3 cm
2012

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-the-street-2012

Untitled
collage on paper
62.9 x 50.4 cm
2013

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-untitled-2013-1

The Collector
acrylic and oil on linen
99.1 x 81.3 cm
2012

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-the-collector-2012

Pose
c-type print
framed: 220.5 x 161 cm
2007

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-pose-2007

The Sound and the Scent
exhibition view:
Maureen Paley, London
2012

Maureen-paley-thomas-eggerer-exhibition-the-sound-and-the-scent-a-2012

Yellow Harvest
acrylic, oil and carbon on canvas
200.7 x 228.6 cm
2012

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-yellow-harvest-2012

The Call of the Wild
exhibition view:
Friedrich Petzel Gallery, New York
2007

Maureen-paley-thomas-eggerer-exhibition-friedrich-petzel-the-call-of-the-wind-a-2007

The Privilege of the Roof
acrylic and oil on canvas
121.9 x 233.7 cm
2004

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-the-privilage-of-the-roof-2004

The Wisdom of Concrete
acrylic on canvas
228.6 x 200.7 cm
2004

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-the-wisdom-of-concreate-2004

Drawing for “Sand” II
acrylic and pencil on paper
141 x 212 cm
2007

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-sand-2007

Display
c-type-print
221 x 172 cm
2007

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-display-2007

The Call of the Wild
exhibition view:
Friedrich Petzel Gallery, New York
2007

Maureen-paley-thomas-eggerer-exhibition-friedrich-petzel-the-call-of-the-wind-b-2007

ABM III
acrylic and oil on canvas
106.7 x 147.3 cm
2012

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-abm-iii-2012

The Sound and the Scent
exhibition view:
Maureen Paley, London
2012

Maureen-paley-thomas-eggerer-exhibition-the-sound-and-the-scent-b-2012

ABM II
acrylic and oil on canvas
106.7 x 147.3 cm
2012

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-abm-ii-2012

Friday’s Child
acrylic and oil on canvas
117 x 235 cm
2009

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-fridays-child-2009

The Rules of the Fence
acrylic and oil on canvas
222.3 x 264.2 cm
2010

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-the-rules-of_the-fence-2010

Call of the Wind II
2007
acrylic and oil on canvas
218.4 x 266.7 cm
2007

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-call-of-the-wind-ii-2007

Thirsis
acrylic and oil on canvas
86 x 76 cm
2009

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-thirsis-2009

Fence Romance
acrylic and oil on canvas
177 x 204 cm
2009

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-fence-romance-2009

Drill
collage
framed: 34.5 x 26 cm
2006

Maureen-paley-thomas-eggerer-artwork-drill-2006